Kirjaudu
Palvelun käyttöehdot
BOXJAM -PALVELUN SOPIMUSEHDOT
Boxjam Oy:n (Jäljempänä toimittaja) tuottamaan palveluun, omistamaan laitteistoon, näiden käyttöön, sekä asiakkaan ja toimittajan väliseen sopimukseen, sovelletaan seuraavia ehtoja.

Sopimuksen voimaantulo
Sopimus astuu voimaan asiakkaan rekisteröidyttyä my.boxjam.fi -palveluun. Rekisteröityminen tapahtuu ilmoittamalla vaaditut tiedot tilauslomakkeella ja aktivoimalla käyttäjätili lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen saapuneella aktivoimislinkillä. Lomakkeen tiedot voi täyttää ja lähettää myös kolmannen osapuolen välityksellä. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu kuitenkin vasta asiakkaan hväksyttyä käyttöehdot ja aktivoidessa palvelun.

Sopimuksen kesto
Sopimus on 12 kuukauden määräaikainen sopimus joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Jatkuvan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen voimaantulon jälkeen laskutetaan asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukainen kuukausimaksu. Erillisen sopimuksen mukaan voidaan kuukausimaksut laskuttaa myös kolmen kuukauden (3 kk) tai vuoden erissä.

Palvelun käyttöehdot
Toimittaja sitoutuu tuottamaan asiakkaalle musiikkipalvelun, jota asiakas voi käyttää internet-selaimen avulla haluamallaan päätelaitteella tai erikseen tilattavan BoxJam -päätelaitteen avulla. Asiakas on velvollinen toistamaan tiloissaan sopimuksen voimassaolon aikana musiikkia vain toimittajan palvelun kautta. Toimittaja ei vastaa mahdollisista TEOSTO/GRAMEX korvausvaatimuksista.

Ohjelmavirtaa koskevat ehdot
Ohjelmavirralla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkea aineetonta sisältöä, jota toistetaan BoxJam - musiikkipalvelussa tai siihen liitetyn päätelaitteen avulla. Toimittaja sitoutuu toistamaan palvelunsa kautta ainoastaan tekijänoikeusjärjestöihin kuulumattomien artistien/tuottajien/säveltäjien musiikkia. Toimittaja sitoutuu tilittämään artisteille kappaleiden kaupallisesta käytöstä korvauksen asiakkaan puolesta lisenssiehtojen puitteissa. Kaupallinen käyttö tässä yhteydessä rajoittuu kuitenkin vain asiakkaan tiloissa tapahtuvaan julkiseen esittämiseen. Ohjelmavirran osittainenkin kopiointi ja sen edelleen käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ilman erillistä sopimusta oikeudenomistajien kanssa. Asiakas vastaa itse ohjelmavirrassa mahdollisesti esitettävien, asiakkaan itsensä palveluun lataamien, äänimainosten sisällöstä ja esitysoikeuksista.

Päätelaitteita koskevat ehdot
Eri päätelaitteiden teknisten eroavaisuuksien vuoksi toimittaja ei voi taata palvelun täydellistä toimivuutta kaikilla laitteilla ja kaikissa olosuhteissa. Toimittaja ei ole velvollinen tarjoamaan teknistä tukea asiakkaan omien päätelaitteiden käytössä.

Asiakas voi halutessaan käyttää palvelua myös BoxJam -päätelaitteella. Päätelaitteen liittymismaksu on 99€ alv 0%. Päätelaite on toimittajan omaisuutta, ellei kirjallisesti toisin sovita. Asiakas on velvollinen palauttamaan laitteen omalla kustannuksellaan toimittajalle sopimuksen päätyttyä. Päätelaitteella on 12 kuukauden toimivuustakuu, jona aikana toimittaja vastaa laitteen toimivuudesta ja on velvollinen korjaamaan tai korvaamaan laitteen, ellei voida kiistatta osoittaa laitteen vioittuneen asiakkaan toiminnan seurauksena. Takuujakson päätyttyä vioittuneen laitteen uusimisesta veloitetaan 70,00e alv0%.